Word je belast op online pokerwinsten

By Publisher

Je bent een verzekering aangegaan en betaalt tijdig je premie. Plots word je ziek of heb je een ongeval en kan je een tijdje niet meer werken. Dan doe je een beroep op je verzekering Gewaarborgd inkomen en ontvangt de uitkering die op voorhand in je verzekeringscontract is vastgelegd.

Een gebouw via je vennootschap verwerven heeft fiscaal ook enkele minder leuke gevolgen. Bij verkoop word je belast op de meerwaarde. Ontvang je huurinkomsten? Ook dan komt de fiscus langs. Bij een aankoop als privépersoon heb je hier geen last van, enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Vervelend, plotseling krijg je ongevraad allemaal advertenties op je mobiel. Hoe voorkom je dat je malafine apps downloadt? 90% van de internetgebruikers beschermt persoonsgegevens goed. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Maar liefst 90% van de respondenten (12 jaar of ouder) gaf aan maatregelen te nemen om hun persoonlijke gegevens online te De Brexit heeft gevolgen voor pokerspelers die momenteel op Britse sites als partypoker en 888poker kaarten. Lees wat de Brexit betekent op PokerNews. Je betaalt daar in België ook geen belastingen op, maar omdat huurinkomsten (begrijpe wie kan) progressief belast worden heeft dit wel gevolgen voor de andere Belgische inkomsten. Stel: Belastingvrije som in België is 5.000€ en van 5.000€ tot 10.000€ betaal je 30% belastingen. See full list on kasboek.nl

Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld op federaal niveau.Het kadastraal inkomen moet niet betaald worden, maar vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerend inkomen dat in de personenbelasting belast wordt.

10 december Als je als Belg inkomsten vergaart uit buitenlands onroerend goed, dan word je daar binnenkort anders op belast. De regering-De Croo heeft een nieuw wetsontwerp klaar om het Op een jaaropgaaf staat wat je in dat jaar hebt verdiend bij 1 werkgever. Als je verschillende werkgevers hebt gehad in 1 jaar, krijg je meer jaaropgaven. Je werkgever stuurt de jaaropgaaf aan het begin van het nieuwe jaar - meestal in januari of februari. De gegevens die daarop staan, geeft hij ook aan ons door. Op een jaaropgaaf staat: Wanneer je goederen levert aan bedrijven buiten de EU zet je over het algemeen het BTW tarief op 0%, houdt er wel rekening mee dat je de export moet kunnen aantonen in je administratie⁷. Als je diensten levert buiten de EU, dan moet je eerst uitvogelen of de dienst in Nederland belast wordt, of in het land waar je deze levert⁸. Ga je in een verdragsland wonen, dan kun je bij het CAK een formulier aanvragen en je daarmee bij het lokale ziekenfonds inschrijven. Je krijgt dan precies dezelfde rechten en plichten als de lokale verzekerden. De SVB houdt hiervoor een ‘bijdrage Zvw buitenland’ in op je AOW/pensioen.

Heb je een tweede verblijf in eigen land of in het buitenland? Ongeacht of je dat verhuurt of niet, je bent daar belasting op verschuldigd. Dag Marleen, vermits je als huurder niet gedomicilieerd bent op 1 januari van het aanslagjaar is de tweedeverblijftaks verschuldigd.

Op de inkomsten uit roerende goederen, bijvoorbeeld interesten op een spaarrekening, moet je belasting betalen. Die inkomstenbelasting heet roerende voorheffing. De bank houdt de roerende voorheffing in vóór ze de interesten op je spaarrekening stort.

See full list on dewaele.com

Het antwoord is: NEE! "Wat je met onze spelen kan winnen is vrijgesteld van belastingen", legt Jean-Nicolas David, Chief Financial Officer van de Nationale Loterij uit. "Aan welk spel je ook hebt deelgenomen, als je wint word je daar nooit op belast. Het gaat dus om nettobedragen die je niet hoeft te vermelden op je belastingaangifte." Als belastingplichtige word jij alleen belast op de netto belastbare inkomsten die je verwerft (dus jouw bruto-inkomsten min je kosten). Je moet deze inkomsten doorgaans zelf aangeven onder de correcte codes in jouw belastingaangifte. We verduidelijken hoe dat Je betaalt er dus 13,07 procent socialezekerheidsbijdragen op. “Het wordt bovendien afzonderlijk belast aan de gemiddelde aanslagvoet van het geheel van belastbare inkomsten van het voorgaande jaar waarin je gewoon in dienst was. Op mypension.be (uw online pensioendossier bij de Federale Pensioendienst) kun je jouw pensioen te berekenen. Voor meer informatie hierover kun je hier terecht. Of je kunt ook bellen naar ‘De Pensioenlijn‘. Op het gratis telefoonnummer 1765 kun je terecht